Debuxando o xénero, moldeando o futuro

Piezas audiovisuales para el Día de la Mujer en el Concello de Culleredo

Reportaje

Entrevista Personal

Presentanción das artistas homenaxeadas na Gala do día da muller do Concello de Culleredo.

Facer unha aproximación o traballo de estas mulleres con referencias a traxectoria artística de cada unha delas.